LUX: Licht op Onderwijs is een trainingsbureau van en voor ondernemende zelfstandige onderwijsprofessionals. LUX is opgericht door Erik Jansen en Jolijt Voerman. Beiden hebben ruime ervaring in het onderwijs. Zij zijn werkzaam geweest in het primair– en hoger onderwijs.
 

"Binnen de visie op Passend Onderwijs heeft ieder kind het recht zich te ontwikkelen binnen het regulier onderwijs."


Steeds meer kinderen met een speciale onderwijsbehoefte vinden hun weg naar het regulier onderwijs. Dat maakt dat onze leraren dagelijks voor enorme uitdagingen staan. Voortdurend wordt een beroep gedaan op hun draag- en veerkracht. Om aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te voldoen geven leraren steeds meer aan behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering en praktische handvatten waarmee zij direct in de klas aan de slag kunnen.


Naast het feit dat leraren zich bekwamen in het verzorgen van een passende plek voor iedere leerling, zijn er meer vraagstukken waar scholen voor staan. Zo zien we in de praktijk dat veel leraren worstelen met de vraag hoe zij een goede samenwerking met ouders tot stand kunnen brengen en onderhouden. Uit diverse binnen- en buitenlandse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking met ouders van cruciaal belang is voor de leerontwikkeling van kinderen en hun sociaal-emotioneel welbevinden.

De eisen die aan de leraren gesteld worden en de omgeving waarin zij werken veranderen in sneltreinvaart en dit vraagt nogal wat van de leraar!

Onze missie is om scholen te inspireren om die dingen te doen die hen inspireren om zo elke dag het verschil te willen en te kunnen maken voor hun leerlingen. Om zo te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.